Login Form

Novinky

Pořadetelé

Pořadatel festivalu v Bruselu

Diogène, Non-Profit-Making Association – ABSL
www.festivalmillenium.org

Pořadatel festivalu v České republice:

Zaedno, Občanské sdružení Bulharů a přátel Bulharska v ČR
www.zaedno.org

Projekt probíhá s podporou Evropské komise

Pokračování MilleniaFestival dokumentárních filmů Millenium pokračuje v týdnu od 30.9. do 4.10. 2013 na Moravě ve městech Vsetín, Hodonín a Kroměříž. V pondělí 30.9.2013 bude rovněž doprovodná projekce na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 5-Jinonicích. Celý festival pak zakončí projekce v ekocentru v Mostě 6.-7.11.2013.
Více informací naleznete v programu festivalu.

Těšíme se na vaši návštěvu na některé z projekcí.

Pražské Millenium skončilo

pokračujeme v regionech.

23. dubna v Praze začal mezinárodní festival dokumentárních filmů MILLENIUM. Filmy Millenia byly shlédnuty do 26. dubna v Evropském domě a v Domě ochránců přírody.
Festival zahájili paní Zlatina Rousseva, umělecká ředitelka festivalu Millenium a pan Jan Jařab, regionální zástupce Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva pro Evropu a EU. Dále promluvili pan Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, pan Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze a J.E. p. George Monteiro Prata, velvyslanec Brazílie.
Promítnuto bylo celkem 11 filmů, k diskuzím se přihlásilo 10 hostů. Děkujeme všem návštěvníkům, partnerům a dobrovolníkům. Festival pokračuje doprovodnými projekcemi na různých školách a na podzim 2013 navštíví Moravu a další regiony.

Fotografie z festivalu si můžete prohlédnout zde

Tiskové zprávy

Praha, 15. duben 2013

V Praze začíná filmový festival MILLENIUM

plakat MILLENIUM – mezinárodní festival dokumentárních filmů bude mít svojí českou premiéru již 23. dubna. Filmy Millenia budou ke zhlédnutí do 26. dubna v Evropském domě a v Domě ochránců přírody v Praze. Festival je zasvěcený Rozvojovým cílům tisíciletí přijatých OSN a filmy se zabývají otázkami, jako jsou lidská práva, životní prostředí a udržitelný rozvoj.
Festival zahájí paní Zlatina Rousseva, umělecká ředitelka mateřského festivalu Millenium v Bruselu, pan Jan Jařab, regionální zástupce Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva pro Evropu a EU, pan Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a pan Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze.

Číst dál: Tiskové zprávy

Rozvojové cíle tisíciletí - dotazník

Součástí projektu SEMA a nedílnou součástí festivalu Millenium, jehož cílem je mj. větší informovanost občanů o probíraných tématech, je zpětná vazba od publika. Proto byl připraven dotazník, který je stejný pro všechny země, kde se festival Millenium prezentuje. Pokud Vás zaujal náš projekt, festivalové filmy nebo témata a problémy, které rozebírají, můžete dotazník vyplnit. Informace shromáždíme a použijeme k vytvoření obrazu rozvojových cílů tisíciletí, tak jak je vidí občané Evropy

Číst dál: Rozvojové cíle...

Rozhovor

se Zlatinou ROUSSEVOU, uměleckou ředitelkou festivalu Millenium

Představte nám v kostce témata, která probírá festival Millenium?

Festival Millenium představuje témata, která vytýčily členské země OSN ve svém paktu o rozvojových cílech tisíciletí. Hlavním cílem festivalu je vyjmout tato témata ze šuplíků institucí a udělat je blízké, lidské a pochopitelné pro každého z nás. Motto festivalu je „Poznej druhého“. Máme několik pilotních témat.

Číst dál: Rozhovor

Facebooková skupina

Přihlašte se do naší
Facebookové skupiny zde

Staňte se dobrovolníkem

Zajímají vás otázky závažných problémů dnešní doby, jako jsou lidská práva, životní prostředí a udržitelný rozvoj? Chtěli byste přispět k dosažení celosvětových rozvojových cílů tisíciletí, jako jsou například odstranění extrémní chudoby a hladu či zajištění udržitelného rozvoje životního prostředí?

Číst dál: Staňte se dobrovolníkem