Organizátoři
a partneři projektu Easy Together

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu ERASMUS+
EN co fundedvertical RGB web
Hlavní organizátor projektu:
Spolek Zaedno
Zaedno horizontal RGB-150px
Rumunský partner:
Inspectoratul școlar județean Brăila
(Školní inspektorát Brăila)

ISB

Login Form

Novinky

Příručka pro učitele

post handbook ENGS radostí představujeme náš první vzdělávací materiál, který jsme vytvořili v rámci projektu Easy Together. Je to metodologie pro učitele – příručka dobré praxe v oblasti začleňování kulturně odlišných dětí. Materiál je interaktivní PDF, snadný k použití a zdarma, a má tři jazykové mutace – anglickou, českou a rumunskou.

Teachers’ Handbook

We are delighted to present our first educational material, created as part of the Easy Together project. It is a methodology for teachers – a guide of best practices in the area of inclusion of Culturally Diverse Children.

Číst dál: Příručka pro učitele

O projektu Easy Together

Picto Easy Togethe 260pxOd září 2023 realizuje Spolek Zaedno ve spolupráci se Školským inspektorátem z rumunského města Brăila projekt EASY TOGETHER v rámci programů ERASMUS+.

Informace o průběhu projektu budou průběžně umísťovány na stránky projektu.

Oficiální informace o projektu na stránkách ERASMUS+.

Czech association Zaedno in cooperation with the School inspectorate of the Romanian town of Brailla implements a project EASY TOGETHER.

Číst dál: O projektu Easy Together

Study Visit of Romania

2024 braila 01In-Person Study Visit for Teachers in Romania as Part of Easy Together Project

From May 7-9, 2024, Spolek Zaedno and the School Inspectorate Braila organized an enriching in-person study visit and workshop for teachers in Braila, Romania. As part of the "Easy Together" project, this event brought together 14 educators from the Czech Republic and Romania at Casa Corpului Didactic Braila. Over three days, participants engaged in dynamic workshops on intercultural skills and innovative educational practices. Highlights included city tours and a visit to Scoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Braila.

Číst dál: Study Visit of Romania

Prezentace na konferenci AUČCJ

konference AUCCJ 2024 01

Výměna osvědčených postupů s učiteli

Exchange of Best Practices with Teachers

2. března / march 2, 2024
on-line

Probíhají místní setkání se zástupci škol v České republice, Rumunsku a online, s cílem shromáždit a sdílet osvědčené postupy v oblasti začleňování. Tato setkání jsou nedílnou součástí našeho projektu Easy Together (2023-1-CZ01-KA210-SCH-000154059).

Local meetings with school representatives are currently underway in the Czech Republic, Romania, and online, aimed at gathering and sharing best practices in the realm of inclusion. These meetings are integral components of our Easy Together project (2023-1-CZ01-KA210-SCH-000154059).

Číst dál: Prezentace na...

Local meetings with educators

meeting Romania 2024 01as part of the Easy Together project

During the period February - March 2024 six local meetings with school teachers and workers in education took place as part of Activity 2 of the project Exchange of good practices and development of educational materials for inclusion of culturally diverse children Easy Together. The aim of those meetings was to exchange good practices in the field of inclusion, to collect the best of them and use them in the project’s results and to get wide and relevant overview on the current situation in the field of inclusion in local, national and European level.

Číst dál: Local meetings with...