Login Form

Tiskové zprávy

Praha, 15. duben 2013

V Praze začíná filmový festival MILLENIUM

plakat MILLENIUM – mezinárodní festival dokumentárních filmů bude mít svojí českou premiéru již 23. dubna. Filmy Millenia budou ke zhlédnutí do 26. dubna v Evropském domě a v Domě ochránců přírody v Praze. Festival je zasvěcený Rozvojovým cílům tisíciletí přijatých OSN a filmy se zabývají otázkami, jako jsou lidská práva, životní prostředí a udržitelný rozvoj.
Festival zahájí paní Zlatina Rousseva, umělecká ředitelka mateřského festivalu Millenium v Bruselu, pan Jan Jařab, regionální zástupce Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva pro Evropu a EU, pan Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a pan Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze.


„Česká republika má velice důležité postavení jako stát mezi bývalým východním a západním blokem, proto jsme si ji vybrali jako další zemi, ve které festival probíhá. Vím, že zde existuje velice aktivní publikum, které je připraveno přijmout sdělení, jenž festival přináší. Pro náš projekt je velice důležité, aby byl nastartován dialog, který nám napoví, co si publikum o problematice myslí. Vyhledáváme partnerství, která jsou reprezentativní – a to české je takové.“ říká Zlatina Rousseva, umělecká ředitelka festivalu v Bruselu.
Film je prostředník a provokatér. Festival Millenium nevyhledává filmy, které doslova ilustrují problémy, ale filmy které provokují k přemýšlení a k reakcím ze strany publika.
Například film Bruselský byznys – jeden z  hodně diskutovaných, ale i nejostřeji kritizovaných filmů, který festival představuje. V době, kdy Evropa čelí hluboké krizi, která může přivést světovou ekonomiku ke kolapsu, se tento film snaží odpovědět na jednu otázku, kterou si pokládají miliony lidí: Kdo řídí Evropskou unii? Je důležité, aby byl film Bruselský byznys viděn všude v Evropě. Někteří lidé si myslí, že je film příliš kritický, jiní naopak, že se film neodváží dostat se až k jádru věci. Pravda je, a to je důležité, že dává pádný důvod k zamyšlení a k diskuzi a právě proto jsme ho vybrali. Evropští občané musejí získat povědomí o rozhodovacích procesech v Unii. Je naší povinností vyžadovat po lidech, kteří nás v Bruselu zastupují, aby činili jen ta přesná a správná rozhodnutí.
Dnes, 13 let po rozhodnutí OSN o naplnění osmi rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015, je lidstvo daleko od očekávaných výsledků. V letošním roce se bude rozhodovat o nových rozvojových cílech tisíciletí. Festival Millenium pátrá i po odpovědích na otázku, které jsou ty cíle, jež by měly být zahrnuty do nového projektu. Jaká je úloha občanské společnosti při řešení některých zásadních problémů, jako jsou ochrana životního prostředí, biologické rozmanitosti, půdy a vody a jak mohou občané ovlivnit řešení energetických problémů, sociální problémy, problémy v zdravotnictví nebo v kultuře.
Filmy jako jsou Země e-odpadu, Pětihvězdičková existence nebo Green nám dávají nejenom nový pohled na svět, ale i vážný důvod k zamyšlení o roli každého z nás a o naší osobní odpovědnosti. V životě je spousta situací, ve kterých zavíráme oči, protože je to pro nás pohodlnější. Když mluvíme o těžké občanské válce nebo o drancování přírody a přírodních zdrojů, víme, že za ní většinou stojí velké ekonomické zájmy. Jsme součástí konzumní společnosti a často a bez přemýšlení měníme mobilní telefony, počítače a mnohé další spotřební zboží, aniž bychom si uvědomovali, jaké může mít naše počínání dopady. Věčná Amazonie nám zase dává naději, že se lidé dokáží poprat s rozvojovými a ekologickými problémy. Poučíme se z moudrosti našich předků a začneme se s úctou chovat k ostatním i k přírodě.
Hlavní organizátor festivalu je Diogène, Non-Profit-Making Association – ABSL, Brusel. Pořadatelem festivalu v České republice je Občanské sdružení Zaedno. Na festivalu spolupracují instituce, neziskové organizace, občanská hnutí a řada dobrovolníků.
Program, synopse a trailery filmů jsou na stránce festivalu v ČR: millenium.zaedno.org

Praha, 25. březen 2013

Festival MILLENIUM spojí pozitivní energii občanů z 10 evropských zemí

MILLENIUM – mezinárodní festival dokumentárních filmů začíná už 23. dubna v Praze. Filmy Millenia budou k zhlédnutí do 26. dubna v Evropském domě a v Domě ochránců přírody v Praze. Doprovodné projekce budou probíhat na různých školách a univerzitách. Festival je zasvěcený Rozvojovým cílům tisíciletí. Filmy se zabývají závažnými problémy dnešní doby, jako jsou lidská práva, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Tvůrci filmů ze všech kontinentů přemýšlejí o budoucnosti naší společnosti a nabízejí možná řešení bolestných problémů lidstva.
V České republice je festival ještě „v plenkách“ - na tuzemské scéně totiž vstupuje poprvé. Čeští diváci budou moci shlédnout snímky festivalu jak v Praze, tak i na Moravě a na dalších místech republiky a to až do podzimu tohoto roku. Millenium je festival nomádského typu a bude po Česku putovat, podobně jako putuje po Evropě. Kromě Belgie, která je domovskou zemí festivalu, uvidí „milleniové“ dokumenty diváci např. v Lotyšsku, Bulharsku, Lucembursku či Francii. Do projektu je zapojeno celkem 10 evropských států.

„Festival Millenium představuje témata, která vytýčily členské země OSN ve svém paktu o rozvojových cílech tisíciletí. Hlavním cílem festivalu je vyjmout tato témata ze šuplíků institucí a udělat je blízké, lidské a pochopitelné pro každého z nás. Náš festival spojí pozitivní energii občanů z různých evropských zemí. Letos se poprvé festival realizuje v takovém měřítku a v tolika státech současně. Naše filmy provokují k přemýšlení a reakcím ze strany publika. Je velice důležité, abychom zjistili, co si o probíraných tématech myslí Evropané.“ říká Zlatina Rousseva, umělecká ředitelka festivalu v Bruselu.
Millenium má několik pilotních témat.  První z nich je chudoba a alarmující zvyšování rozdílů mezi hodně chudými a extrémně bohatými. Myslíme si, že v současné době nemůže naše společnost tyto rozdíly tolerovat. Je to spojeno se základními lidskými právy a jejich porušováním, jako jsou právo dosáhnout základního vzdělání nebo právo na zdravotní péči. Zde musíme zmínit i práva žen a dětí, jako jsou rovnost pohlaví, zlepšení zdraví matek a snížení dětské úmrtnosti. 
Zajímá nás komunikace mezi severem a jihem, mezi bohatými a rozvojovými zeměmi. Probíráme problematiku dopadů bouřlivého ekonomického růstu dříve rozvojových zemí. Mluvíme o revizi principu trvale udržitelného rozvoje, aby byl účinnější a odpovídající situaci.
Dalším důležitým tématem festivalu je změna klimatu a ochrana životního prostředí. Pokud vážně nezakročíme, mnoho věcí na Zemi nenávratně zmizí. Klimatické změny vedou k závažným problémům a změnám i ve společnosti. Jsou hlavním důvodem zvýšené migrace.
Probíráným tématem je i multikulturní společnost. Ekonomické a sociální procesy vedou k silným migračním vlnám, které způsobují, že společnost je více a více multikulturní. Společnosti jsou smíšené. Zajímá nás, jak v takovém prostředí lidé fungují a komunikují.
Hlavní organizátor festivalu je Diogène, Non-Profit-Making Association – ABSL, Brusel. Pořadatelem festivalu v České republice je Občanské sdružení Zaedno. Na festivalu spolupracují instituce, neziskové organizace, občanská hnutí a řada dobrovolníků.

MILLENIUM Česká republika, festival dokumentárních filmů
Sevdalina Kovářová Kostadinova
Koordinátorka festivalu pro Českou republiku
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Praha, 27. únor 2013

Nový filmový festival vstupuje do České republiky

MILLENIUM - festival dokumentárních filmů, který se zabývá závažnými tématy, jako jsou ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj a lidská práva startuje také v České republice. Festival je zasvěcený Rozvojovým cílům tisíciletí, které byly v roce 2000 přijaty v rámci Miléniové deklarace OSN. Millenium Česká republika je „putovní festival“. V období duben – květen festival navštíví Prahu a v září a říjnu - Moravu. Všechny filmy Millenia s českými titulky budou k zhlédnutí od 23. do 26. dubna 2013 v Evropském domě a v Domě ochránců přírody v Praze. Doprovodné projekce budou probíhat na různých školách a univerzitách po dobu celého trvání festivalu.

Přemýšleli jste někdy, co se stane s vaší elektronikou na konci jejího života? Tušíte, jaká je spojitost mezi vaším mobilním telefonem a občanskými válkami v Africe? Položili jste si někdy otázku, kterou si pokládají miliony lidí: „Kdo řídí Evropskou unii?“ Na tyto a mnohé další otázky se pokusí najít odpověď Festival Millenium.

Festival Millenium je unikátní mezinárodní akce, které se účastní nezávislí filmaři dokumentárních filmů z celého světa. Centrála festivalu je v Bruselu a filmy zde promítnuté pak putují do dalších zemí Evropy. V roce 2013 proběhne první český ročník festivalu. Filmy se zabývají závažnými problémy dnešní doby, jako jsou lidská práva, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Tvůrci filmů přemýšlejí o budoucnosti naší společnosti a nabízejí možná řešení bolestných problémů lidstva. Festival je zasvěcený Rozvojovým cílům tisíciletí jakou jsou např. odstranit extrémní chudobu a hlad anebo zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí. Cílem je originálním a bezprostředním způsobem přispět ke zvýšení informovanosti o Cílech tisíciletí a vazbách mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi a vyvolat veřejnou diskusi. Pevně doufáme, že festival obohatí českou kulturní scénu, bude přínosem pro občany a přispěje k jejich informovanosti.

„Dnes, 13 let po rozhodnutí OSN o naplnění osmi rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015, je lidstvo daleko od očekávaných výsledků. Ani cenzura, ani krize nebo občanská válka nemohou zabránit nekompromisním tvůrcům v jejich náhledech do nejisté budoucnosti. V této souvislosti budeme i nadále upozorňovat na práci nezávislých filmařů. Chceme sdílet jejich znepokojení ze současnosti a budoucnosti naší planety, jejich svědectví, jejich hluboké znalosti reality. Budeme i nadále prezentovat filmovou práci občanů, kteří se osobně angažují, aby ukázali svět jinak.“ říká Lubomir Georgiev, prezident festivalu dokumentárních filmů Millenium.

Hlavní organizátor festivalu je Diogène, Non-Profit-Making Association – ABSL, Brusel. Pořadatelem festivalu v České republice je Občanské sdružení Zaedno. Projekt probíhá s podporou Evropské komise. Na festivalu spolupracují instituce, neziskové organizace, občanská hnutí a řada dobrovolníků.

Program, synopse a trailery filmů jsou na stránce festivalu v ČR: https://millenium.zaedno.org