Login Form

Rozvojové cíle tisíciletí - dotazník

Součástí projektu SEMA a nedílnou součástí festivalu Millenium, jehož cílem je mj. větší informovanost občanů o probíraných tématech, je zpětná vazba od publika. Proto byl připraven dotazník, který je stejný pro všechny země, kde se festival Millenium prezentuje. Pokud Vás zaujal náš projekt, festivalové filmy nebo témata a problémy, které rozebírají, můžete dotazník vyplnit. Informace shromáždíme a použijeme k vytvoření obrazu rozvojových cílů tisíciletí, tak jak je vidí občané Evropy