Login Form

Rozhovor

se Zlatinou ROUSSEVOU, uměleckou ředitelkou festivalu Millenium

Představte nám v kostce témata, která probírá festival Millenium?

Festival Millenium představuje témata, která vytýčily členské země OSN ve svém paktu o rozvojových cílech tisíciletí. Hlavním cílem festivalu je vyjmout tato témata ze šuplíků institucí a udělat je blízké, lidské a pochopitelné pro každého z nás. Motto festivalu je „Poznej druhého“. Máme několik pilotních témat.

První z nich je chudoba a alarmující zvyšování rozdílů mezi hodně chudými a extrémně bohatými. Myslíme si, že v současné době nemůže naše společnost tyto rozdíly tolerovat. Je to spojeno se základními lidskými právy a jejich porušováním, jako jsou právo dosáhnout základního vzdělání nebo právo na zdravotní péči. Zde musíme zmínit i práva žen a dětí, jako jsou rovnost pohlaví, zlepšení zdraví matek a snížení dětské úmrtnosti.  Zajímá nás komunikace mezi severem a jihem, mezi bohatými a rozvojovými zeměmi. Status quo je narušeno, např. Indie, Čína nebo Brazílie už nejsou považovány za rozvojové země. Tam probíráme problematiku, jaké jsou dopady rychlého ekonomického vývoje. Mluvíme o revizi principu trvale udržitelného rozvoje, aby byl účinnější a odpovídající situaci.
Druhým důležitým tématem festivalu je změna klimatu, ochrana životního prostředí a ochrana planety Země vůbec. Klimatické změny vedou k závažným problémům a změnám i ve společnosti. Jsou hlavním důvodem zvýšené migrace. Např. pouště se zvětšují a lidé zůstávají bez vody, ostrovy a pobřeží jsou postupně zaplavovány a mizí pod hladinou světového oceánu, atd.
Další tématem je multikulturní společnost. Ekonomické a sociální procesy vedou k silným migračním vlnám, které způsobují, že společnost je více a více multikulturní. Společnosti jsou smíšené. Zajímá nás, jak v takovém prostředí lidé fungují a komunikují. Toto téma je zároveň hlavním tématem, kterým se zabývá náš český partner – občanské sdružení Zaedno. Takže máme společné cíle a spolupracujeme k jejich dosažení.

Proč jste si vybrali Českou republiku jako další zemi, ve které festival probíhá?

Česká republika má velice důležité postavení jako stát mezi bývalým východním a západním blokem. Za druhé vím, že zde existuje velice aktivní publikum, které je připraveno přijmout sdělení, jenž festival přináší. Pro náš projekt je velice důležité, aby byl nastartován dialog, který nám napoví, co si publikum o problematice myslí. Vyhledáváme partnerství, která jsou reprezentativní – a to české je takové.

Jaké témata dominují na festivalu Millenium 2013 v České republice?

Pro festival v České republice jsme se pokusili vybrat různá témata a představit je uměleckým a zajímavým způsobem. Podle mě je film prostředník a provokatér. Nevyhledáváme filmy, které doslova ilustrují problémy, ale filmy které provokují k přemýšlení a reakcím ze strany publika.

Představte nám několik z nejzajímavějších filmů v rámci festivalu.

Je důležité, aby byl film Bruselský byznys viděn všude v Evropě. Někteří lidé si myslí, že je film příliš kritický, jiní naopak, že se film neodváží dostat se až k jádru věci. Pravda je, a to je důležité, že dává pádný důvod k zamyšlení a k diskuzi a právě proto jsme ho vybrali. Je velice důležité, aby evropští občané získali povědomí o rozhodovacích procesech v Unii. Je naší povinností vyžadovat po lidech, kteří nás v Bruselu zastupují, aby činili jen ta přesná a správná rozhodnutí.
Film Důl č. 8 je zajímavý film, je sice o dětech, ale zároveň probírá problémy, které jsou aktuální pro celý bývalý socialistický blok. Film představuje velice aktivní hrdiny – děti, které na sebe předčasně vzaly role dospělých. Provokují nás, abychom uvažovali, do jaké těžké situace jsou děti postaveny v období světové ekonomické krize. Film ukazuje, že dětská práce již není pouze problémem třetího světa, ale s tímto jevem se setkáváme také v Evropě.
Krev v mobilech je film, který zastupuje žánr investigativního dokumentu. Film jde po stopách problému těžby minerálů a drahých kovů v Kongu. Pokouší se dostat do jeho hloubky, až k samotnému původu problému. Tento film je zajímavý a silný a týká nás všech. Tato linie pokračuje také v dalších festivalových filmech - Pětihvězdičková existence a Země e-odpadu. Tyto tři filmy nastolují otázku naší osobní odpovědnosti. V životě je spousta situací, ve kterých zavíráme oči, protože je to pro nás pohodlnější. Já osobně jsem v Kongu byla a vím, že když mluvíme o této těžké občanské válce, víme, že za ní stojí velké ekonomické zájmy. Krev v mobilech mluví o chudobě, o drancování přírody a přírodních zdrojů, ale je i o nás občanech. Jsme součástí konzumní společnosti a často a bez přemýšlení měníme mobilní telefony, počítače či programy – třeba i jednou za půl roku, aniž bychom si uvědomovali, jaké může mít naše počínání dopady.
Byl jednou jeden ostrov je film, který ukazuje konkrétní důsledky klimatických změn, které probíhají v našem současném světě. Film dostal cenu OSN. Vzkazuje nám všem, že pokud vážně nezakročíme, mnoho věcí na Zemi nevratně zmizí. Změny klimatu, které dříve probíhaly tisíce let, teď probíhají za pouhých 100 let. Za tuto dobu stoupla průměrná teplota na Zemi přibližně o 6 stupňů, což je alarmující růst.

Jaký je cíl Millenia?

Cílem našeho festival je spojit pozitivní energii občanů z různých evropských zemí. Letos se poprvé festival Millenium realizuje v takovém měřítku a v tolika státech současně. Česká republika, Lotyšsko, Litva, Moldávie, Rumunsko, Bulharsko, Belgie, Lucembursko, Francie a Španělsko, celkem je zapojeno do projektu 10 států. Je velice důležité, abychom zjistili, co si o tom všem myslí Evropané. Součástí festivalu jsou i rozhovory s lidmi z publika. Pak bude vytvořen závěrečný dokument, na který jsem velice zvědavá.