Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Rozhovor s Todorem Ralevem

Rozhovor, který poskytnul Todor Ralev internetovému serveru Sportuvai.bg dne 8. 7. 2013, naleznete zde
Překlad rozhovoru do češtiny je v tomto článku dále.

rozhovor vedla Alexandra Cankova

Todor Ralev: Lidový tanec je bulharským velvyslancem ve světě

 

Todor Ralev se v Praze věnuje již 10 let lidovému tanci. A toto nám řekl o jeho kráse, kouzlu a půvabu.

Todor je mladý, inspirující, usměvavý a skvělý člověk a kamarád, o kterém můžeme říci, že je pravý Bulhar. Hledá vždy co nejpřesnější a výstižná slova, aby vše vyjádřil jedním dechem. Prozradím-li o něm, že je jedinečný tanečník nebo že je vyslancem bulharského umění ve světě, důstojným nositelem tradic, který horlivě střeží národní identitu ...
Ano, tím vším je. Ale i spoustou dalších úžasných věcí. Objevte je sami v následujících řádcích :)

S: Představte se nám...

Jmenuji se Todor Ralev, je mi 23, 11 let žiji v Praze a jsem vedoucím tanečního souboru Bulgari při sdružení Zaedno

S: Odkud pochází vaše láska k lidovému tanci?

Narodil jsem se ve městě Karlovo, kde se dodnes zachovaly bulharské zvyky a tradice. Svým rodičům vděčím za to, že jako malého kluka mě zapsali do choreografické třídy.
Již od dětství beru lidové tance jako koníček, a nikoliv povinnost. Nikdy mi nevadilo, že jsme na každý svátek tančili Pravo horo nebo Ručenici. Bylo veselo. Neuvědomoval jsem si, že tímto způsobem si někde uvnitř sebe uchovávám bulharské tradice, které budu po čase moci předat ostatním lidem po světě. Když někdo dlouhou dobu něco dělá, začne k tomu cítit silnou lásku. Ta mu dává sílu jít vpřed.

S: Jak se zrodil nápad na vaše taneční kurzy v Praze?

Zcela náhodou, s pomocí dobrých a tvůrčích lidí. A konkrétně to byly zakladatelky sdružení Zaedno - Bojka Dobreva a Sevda Kovářová. Shodou okolností jsem se také stal součástí tohoto sdružení, za což jsem vděčný. Práce zde mi přináší jen kladné emoce a úsměvy.

S: Získali jste něčí podporu při zakládání tanečního souboru?

T: Podporu jsem dostal od sdružení, přátel i od mé rodiny. Kdykoliv jsem se na cestě setkal s problémy, vždy jsem cítil podporu svých blízkých. Doufám, že tak tomu bude i v budoucnu.

S: Ve kterém roce se narodil soubor Bulgari?

T: Taneční soubor Bulgari při sdružení Zaedno existuje od roku 2003 ... Čas opravdu letí :) Začali jsme doslova z ničeho, již 10 let tancujeme a šíříme po světě bulharskou kulturu. Když se ohlédnu zpět, vidím obrovský pokrok, a to mi dělá velkou radost.

S: Řekněte nám o kurzech něco více.

T: V současnosti vedu dvě skupiny. Jedni jsou pokročilí a druzí začátečníci. Pěkné je, že zde lidé vyhledávají lidové tance nejen kvůli udržení dobré kondice a kvůli sociálním kontaktům, ale i kvůli tomu, aby byli trochu blíže Bulharsku. Je zajímavé, že většina lidí, kteří v současné době tančí v souboru, se narodili a žili po dlouhou dobu v Bulharsku, ale nikdy tam netančili.
Naše lekce probíhají ve veselém a nadšeném duchu. Tancujeme pro zábavu, děláme různé taneční workshopy pro jak pro děti z Bulharské školy v Praze, tak také pro naše krajany. Účastníme se mnoha mezinárodních festivalů, kulturních akcí a aktivit.

S: To zní skvěle!

T: Je to skutečně tak. Sdružení Zaedno má mnoho dalších aktivit: organizuje a realizuje kulturní, informační, vzdělávací a zábavné akce s bulharskou a multikulturní tématikou prostřednictvím kterých, ukazuje různorodost bulharské a balkánské kultury. Sdružení má dlouholetou tradici a zkušenosti v oblasti organizace a realizace výstav, pěveckých seminářů, informačních přednášek, soutěží, kurzů a společensko-kulturních setkání Jedním z nejznámějších projektů sdružení, který se těší velkému zájmu, je bulharský svátek vína -. Trifon Zarezan. Díky Zaedno proběhl v České republice první filmový festival dokumentární filmy – Millenium. Již přes rok vydává sdružení časopis Kamarádi - určený pro děti z menšin a jejich rodiče.

S: Mají cizinci zájem o naše tance?

T: Je zajímavé, že momentálně máme v souboru sedm stálých tanečníků, kteří jsou Češi. Mezi začátečníky chodí též Italové, Američané, Číňané, Poláci a Řekové. Cizincům se náš folklóru naše hudba líbí. Vnímají krásu a dynamiku našich tanců a milují jejich atmosféru.

S: Chybí vám Bulharsko?

T: Bulharsko bude vždy žít v mém srdci. I když jsem daleko, vždy jsem se snažil v mezích možností důstojně reprezentovat naši zemi a podporovat vlasteneckého ducha nejen v sobě, ale v Bulharech kolem mě. Troufám si říci, že díky našim nádherným tancům, se mi to daří.