Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Časopis Kamarádi

Časopis pro multikulturní děti

Tento časopis je určen multikulturním dětem a jejich rodičům, ale budeme rádi, když si najde svoje příznivce i u široké veřejnosti. Projekt realizuje Občanské sdružení Zaedno. Časopis Kamarádi byl schválen a finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy.

Časopis je multijazyčný a srozumitelný pro více jazykových skupin. Části textu v menšinových jazycích mají anotace v češtině. Jeden z pilířů, na kterých časopis stojí, je forma „otázek a odpovědí“. Dětí můžou s pomocí rodičů plnit úkoly a dopisovat odpovědi ve vlastním jazyce. Takto se každý z nich stane svým způsobem „spoluautorem“ svého vlastního čísla a bude k němu aktivně přistupovat. Časopis je zaměřen na děti od 4 let až po děti na 1. stupni základní školy. Předpokládá se spolupráce s jejich rodiči, prarodiči nebo staršími sourozenci. Časopis je distribuován zdarma. Hlavní problém, který časopis napomůže řešit, se týká dětí, jejichž rodiče jsou příslušníky národnostních menšin – a to zejména těch, kde je jeden z rodičů Čech (tzv. smíšená manželství). V takovýchto rodinách je většinou převažující jazyk čeština a dítě má málo příležitostí komunikovat v rodném jazyce druhého rodiče – tedy de facto ve svém druhém rodném jazyce. Zároveň má méně informací o rodné zemi (kultuře, tradicích) druhého rodiče. Děti ve školním věku zpravidla neumějí číst ve svém menšinovém jazyce. Rodiče jsou v dnešní hektické době zaměstnaní a často se nedostanou k tomu, aby děti naučili pořádně mluvit, číst a psát ve svém jazyce. Neovládat jazyk je bohužel nejrychlejší cesta ke ztrátě kořenů a k nepochopení vlastní kulturní identity. Návrat ke kořenům v dospělosti, pokud k tomu dítě nebylo vedené již od předškolního věku, bývá problematický. Tolik teorie, od vás očekáváme ohlasy, jak používáte časopis v praxi. Budeme rádi za vaše připomínky a naměty. Můžete nám je posílat na adresu redakce.
Poučnou zábavu (trochu jinou, než nabízejí stávající dětské časopisy) a příjemné strávení času při práci s časopisem vám přeje tvůrčí tým Kamarádů.