Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Články

Pracovní listy ke stažení

Stáhněte a vytiskněte si pracovní listy ve formátu PDF

slovensko slovickaZákladní slova v různých jazycích.

Děti si mohou vyzkoušet tipnout, jak se v devíti různých jazycích řeknou tato slovíčka:

vlajka, maminka, táta, děvče, chlapec, strom, květina, dům, pes, kočka, kůň, měsíc, hvězda, slunce, vlaštovka, boty, koště, slepice, čepice, košile.

PDF pro daný jazyk si stáhnete kliknutím na odkaz či příslušnou vlaječku dále v článku.


bulharsko chorvatsko madarsko polsko rakousko recko romska rusko slovensko


Evropské pracovní listy - pro děti

Program nabízí pomocí různých metod a materiálů možnost seznámit žáky s tématikou Evropské unie. Je navržený tak, aby účastníky nadchnul a motivoval je ke společnému učení a sdílení vědomostí a zkušeností. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování národních identit.

Délka programu: 90 min.
Doporučený věk žáků: 1. a 2. stupeň ZŠ.
Vzdělávací oblasti: člověk a jeho svět, člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace.
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Cíle: Seznámení s Evropskou unií. Přispění k výchově budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností. Rozvíjení vědomí evropské identity při respektování národních identit. Učení žáků respektovat zvláštnosti různých etnik. Upevňování jejich pozitivního postoje vůči kulturní a jazykové rozmanitosti.

Stáhnout PDF Evropské pracovní listy - děti


Vzdělavací program „Písma Evropy“ - pro mládež

Program nabízí pomocí různých metod a materiálů možnost seznámit žáky s tématikou Evropské unie. Stěžejní částí programu je seznámení se s evropskou jazykovou rozmanitostí a písmy používanými k zápisu evropských jazyků. Je navržený tak, aby účastníky nadchnul a motivoval je ke společnému učení a sdílení vědomostí a zkušeností. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování národních identit.

Délka programu: 120 min.
Doporučený věk žáků: střední školy, víceletá gymnázia.
Vzdělávací oblasti: člověk a jeho svět, člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace.
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Cíle: Seznámení s Evropskou unií. Přispění k výchově budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností. Rozvíjení vědomí evropské identity při respektování národních identit. Upevňování pozitivního postoje vůči evropské kulturní a jazykové rozmanitosti. Program je zaměřený na seznámení se s třemi písmy (latinkou, cyrilicí, alfabetou), které se používají k zápisu různých jazyků EU. Jako bonus jsme přidali seznámení se s hlaholicí – nejstarším slovanským písmem, které stvořili sv. Cyril a Metoděj – patroni Evropy.

Vzdělavací program „Písma Evropy“ - pro mládež