Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Do Bulharska - za thráckou kulturou

thrakove2Cestopisná přednáška

22. října, středa, 18 hodin
Městka knihovna Praha, Pohořelec 25/111, Praha 1

Spolek Zaedno ve spolupráci s Městkou knihovnou v Praze uspořádal cestopisnou přednášku s promítáním fotografií z thráckých kulturně-historických památek. Součástí večera byla ukázka a rychlokurz bulharských lidových tanců.

thrakove1varnensky hrob

O své cestovatelské zkušenosti se podělila Tereza Blažková, dlouholetá členka tanečního souboru Bulgari. Její vyprávění bylo doprovázeno i spostou nádherných a zajímavých fotografii.

Vstup volný

Dopravní spojení: knihovna je vzdálena asi 100 m od stanice tramvají č. 22 Pohořelec.

Území dnešního Bulharska patří k nejdéle osídleným oblastem Evropy a vinná réva se tu pěstovala již před 3000 lety za období vlády Thráků. O Thrácích jako spojencích Trojanů se jako první zmiňuje Homér v Iliadě. Mýtický pěvec Orfeus byl thráckého původu a také kult boha vína Dionýsa pochází z Thrákie. Další známý Thrák byl Spartakus – otrok, který vedl povstání proti Římanům. Thrákové vyvinuli pokročilé formy umělecké výroby, řemesel a věnovali se také hudbě a poezii. Je zachováno mnoho překrásných zlatých a stříbrných thráckých pokladů, nádherné bohatě zdobené hrobky, obří skalní reliéfy a další památky.
Panorama 7760-7762