motyl jesterka vazka zajic zaba slavik ptacek holka deda kour deti logo motyl jesterka vazka ruka
 
Aktuální čísla časopisu  Kamaradi01 2021 Kamaradi02 2021 Anketa o ceny 10let banner 160x3002 10 let 10let banner 160x300Pražská příloha časopisu Jak rostla Praha 2020 01Bonus - Jedna multimediální lekce angličtiny
hrava anglictina
%MCEPASTEBIN%
Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

zapojte se

Login Form

GDPR - Potvrzení o dispozici souhlasem (učitelé)

Následující potvrzení vyžadujeme v případě, že do soutěže Vícejazyčnost je bohatství přihlašuje soutěžící jejich vyučující.

Potvrzení o dispozici souhlasem se zpracováním osobních údajů

1. Potvrzujete tímto, že všichni přihlášení soutěžící uvedení v přihlášce mají od rodičů (zákonných zástupců) podepsané souhlasy se zpracováním osobních údajů v případě přihlášení dětí do soutěže pořádané třetí stranou. Zároveň souhlasíte s předáním jejich níže uvedených osobních údajů.

 2. Organizátorem soutěže Vícejazyčnost je bohatství (dále jen „soutěž“) a zároveň správcem předaných osobních údajů je Spolek Zaedno, se sídlem Kolbenova 762/6, 190 00, Praha 9-Vysočany, IČ: 266 06 071, zapsaný ve veřejném rejstříku spisová značka L 13108 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“). Správce bude ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávat tyto předané osobní údaje přihlášených soutěžících v kategorii jednotlivců:

  • jméno a příjmení
  • věk
  • název organizace, za kterou soutěží
  • druhý jazyk, který ovládá

3. Výše zmíněné předané osobní údaje je nutné zpracovat za účelem administrace soutěže. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nejvýše 10 let.

4. Osobní údaje vašich soutěžících mohou být použity v případě výhry některé z cen v soutěži – zveřejnění na internetových stránkách soutěže, zveřejnění v časopisu Kamarádi vydávaném Spolkem Zaedno a zveřejnění na slavnostním předávání cen.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a osobní údaje nebudou poskytnuty dalším stranám.