slunce kluk holka
packa prasatko-bez
dort-kus
jahodnik jahoda3 jahoda4 jahoda5 jahoda6
svicka dort
 
 
 
 
 
tanecnici klobouk
prasatko celist
packa2 jahoda jahoda2 list
tulipan kvet
 
Vícejazyčnost je bohatství banner prace 2022
Aktuální číslo časopisu Kamaradi03 2024 001
Publikace
Karlův most, pražský poklad Karluv most 2023 001
Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

zapojte se

Login Form

Tvoříme do soutěže

Maxmilian ValekNáměty ke společnému tvoření

Délka aktivity: minimálně 2 vyučovací hodiny
Vzdělávací oblasti: člověk a společnost, umění a kultura, jazyk a jazyková komunikace
Průřezové téma: multikulturní výchova
Cíle: Seznámení se s cizím jazykem a kulturou. Učit žáky respektovat zvláštnosti různých etnik. Rozvíjet jejich jazykové znalosti, čtenářská gramotnost, manuální zručnost a estetické cítění.
Pomůcky: výtvarný materiál, texty/úryvky pohádek v cizích jazycích
Materiály k využití:

1. Čerpáme z časopisu Kamarádi

Rádi byste u žáků povzbudili zájem o cizí jazyky, ale jejich jazykové znalosti jsou minimální a žádnou pohádku v cizím jazyce sami nepřečtou? Využijte materiály na našem webu a dětem pusťte zvukovou nahrávku v nějakém jazyce – začněte možná se slovenštinou, děti tomu budou částečně rozumět. Přečtěte si spolu překlad do českého jazyka a zkuste i část pohádky v originálním jazyce přečíst a naučit se třeba pár slov či výrazů. Podle pohádky tvořte a společné dílo pošlete do soutěže. Dílo může obsahovat i záznam toho, jak jste se spolu učili a tvořili.

Tipy: Časopis Kamarádi 2020/1 Předčítané texty v menšinových jazycích


2. Setkáváme se s rodilým mluvčím

Máte v třídě či ve škole žáky jiných národností? Pozvěte do školy některého z jejich dospělých příbuzných a uspořádejte pro žáky „národní den“ (např. vietnamský, bulharský, ruský atd.). Cizinec může o své zemi vyprávět, ukázat fotky, přinést na ochutnání nějaké speciální jídlo nebo ukázat suvenýry. Cizinec dětem přečte pohádku ve svém jazyce a pak jim poví, o čem ta pohádka byla. Děti se naučí pár slov, dozví se, jaké písmo se v daném jazyce používá a jak se od češtiny tento jazyk liší nebo se jí podobá. Pak můžete aktivně zapojit daného žáka. Ten může při tvorbě společného díla např. i psát v cizím jazyce. U starších ročníků může „národní den“ zorganizovat samotný žák za pomoci pedagoga.

Tipy: Kolektivní práce – malé děti


3. Spojíme se zážitkem

Spojte učení jazyků (např. angličtiny či němčiny) s něčím praktickým, např. vařením, vyráběním, tematickou hrou, procházkou, divadelní inscenací. Pokud např. pracujete s pohádkou O Červené Karkulce, můžete připravit „Karkulčin košík“ a v parku si udělat skutečný piknik. Děti při tom mohou potraviny popisovat v cizím jazyce (etikety) a naučit se několik základních frází, jako např. „Mám hlad“ či „Dobrou chuť“. Následně ve třídě děti vytvoří košík z papíru, jednotlivé potraviny nakreslí, vystřihnou, popíší a přidají do košíku. Hotové dílko můžete poslat do soutěže!

Tipy: Jednotlivci od 10 do 18 let Kolektivní práce – 4.–5. třída


4. Využijeme při výuce ČJ

Pokud máte žáky-cizince, kteří potřebují zlepšit svoji češtinu, teď je ta ideální chvíle je angažovat a motivovat k práci. Pohádky z časopisu kamarádi se mohou použít i obráceně – jako pomůcka k výuce češtiny. Žáci budou číst nejdříve pohádku v češtině a pak si přečtou překlad do svého rodného jazyka. K pohádce vytvoří ilustraci s popiskami. České děti mohou cizojazyčným spolužákům pomáhat, vysvětlovat obsah a pravidla – u toho se samy mnoho naučí.

Tipy: Jednotlivci od 10 do 18 let Kolektivní práce – malé děti


5. Tvoříme v co nejvíce jazycích

Máte v třídě či ve škole mnoho žáků různých národností? Jste jazykově zaměřená škola, kde se žáci učí více cizích jazyků? Využijte kapacitu svých žáků a vytvořte společné dílo, kde využijete všechny jazyky, které vaši žáci ovládají. Spojte např. němčináře a angličtináře, probírejte společné téma (například roční období) a vytvořte společné dílo (např. kalendář). Možnosti je mnoho, pro inspirace si prohlédněte galerie soutěžních prací z již proběhlých ročníků soutěže.

Tipy: Kolektivní práce – malé děti Kolektivní práce - mládež


6. Vytvoříme vlastní knížku

Využijte této příležitosti a společně se žáky vytvořte vlastní pohádkovou knížku – texty a ilustrace budou tvořit žáci sami. K tomu je potřeba pokročilejší znalost jazyka. Jednodušeji se tvoří komiksy – texty tam jsou krátké, hlavní roli hrají obrázky. Dejte žákům společné téma a k tomu jasné zadaní, jak stvořit komiks. Vzniklé listy svažte jako komiksovou knihu a pošlete do soutěže.

Tipy: Kolektivní práce – mládež