slunce kluk holka
packa prasatko-bez
dort-kus
jahodnik jahoda3 jahoda4 jahoda5 jahoda6
svicka dort
 
 
 
 
 
tanecnici klobouk
prasatko celist
packa2 jahoda jahoda2 list
tulipan kvet
 
Vícejazyčnost je bohatství banner prace 2022
Aktuální číslo časopisu Kamaradi03 2024 001
Publikace
Karlův most, pražský poklad Karluv most 2023 001
Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

zapojte se

Login Form

Jak se na školách tvořilo do soutěže

tvorba galileoStalo se již tradicí, že paní učitelky, které do naší soutěže zapojují velké třídní kolektivy, udělají navíc i bezvadnou dokumentaci práce jejich žáků. Zasílají nám fotografie a někdy i videa dětí při práci, ale také popisují, jak žáci tvořili, jaké spolu vymysleli projekty, jestli zapojili třeba i cizojazyčně mluvící rodiče žáků a hlavně jaká byla během tvoření skvělá a přátelská atmosféra a jak to vše dětské kolektivy ztmelilo.

A to je dobře, protože také na základě takovýchto věcí pak dětské práce hodnotíme. Doufáme, že budou následující svědectví paních učitelek inspirací pro všechny, třeba do příštího ročníku soutěže.


ZŠ a gymnázium Vodňany Práce dětí

Do projektu se zapojilo mnoho žáků této školy, pracovali napříč ročníky v hodinách českého jazyka, cizích jazyků, výtvarné výchovy i informatiky. V hodinách českého jazyka četli žáci příběhy z časopisů Kamarádi, pracovali ve skupinách a zpracovávali jednotlivé pohádky z různých koutů světa. V hodinách německého jazyka se seznámili s tradicemi, symboly a s příběhem o Sandmännchen. V hodinách anglického jazyka četli články o anglicky mluvících zemích, seznamovali se se symboly jednotlivých států, četli o Robinu Hoodovi, poslouchali audioknihu, plnili úkoly a vytvářeli projekty na dané téma. V hodinách španělského jazyka si četli a převyprávěli příběh, jehož hlavním hrdinou je Don Quijote de la Mancha. V hodinách informatiky vyhledávali symboly jednotlivých zemí, národní květiny, poslouchali hymny a vytvářeli QR kódy. V hodinách výtvarné výchovy namalovali na plátna oceány, vyrobili mapu světa a vytvořili plakáty se symboly jednotlivých států, se kterými se v hodinách českého, německého, anglického a španělského jazyka učili.


Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník Práce dětí

Kam se letos během projektového dne v rámci soutěže Vícejazyčnost je bohatství žáci podívali? První třídy navštívily Slovensko. Žáci formou obrázkového kvízu vybírali věci, místa, vlajku, zvířata, symboly, národní pokrm a krajinu, které patří Slovenské republice. Společně si z nasbíraných obrázků vytvořili krásný plakát, podle kterého pak mohli vyprávět, co se o dané zemi dověděli. Žáci slyšeli slovenský jazyk a vyzkoušeli si, zda mu rozumí. Ve výtvarné části pak tvořili. Druháčci se podívali do temperamentního Španělska. Vyzkoušeli si tanec flamenco, naučili se pozdrav Hola amigos a seznámili se se symboly této země. Gastronomickým zážitkem byla prezentace Rakouska u třeťáčků. Ti si vyzkoušeli, jak chutnají pravé Mozartovy koule i vídeňský řízek. Děti si zatančily i vídeňský valčík. Ve výtvarné části zpracovaly tyrolskou tradici slavnostního shánění skotu z pastvin, tzv. Almabtrieb. Čtvrtá třída cestovala do slunného Řecka. Paní učitelka pro děti připravila Melomakarona – tradiční řecké perníčky. Děti se rozpohybovaly v rytmu Zorba tance. Páté třídy objevovaly krásy Německa. Seznámily se s jeho geografií, městy, významnými osobnostmi, tradicemi, ale také krajinou. Páťáci se naučili také několik německých slovíček.


ZŠ Na Vyhlídce, Vyškov Práce dětí

Ve vyškovské škole je kroužek pro děti s jiným mateřským jazykem „Mluvím česky“, který vznikl po přistěhování dětí z Ukrajiny. Tento rok do něj chodí i vietnamské a slovenské děti. Soutěže se děti z kroužku zúčastnily v tématu „Praha – starobylá a moderní“, protože některé z nich ještě v Praze nebyly a chtěly by ji poznat. Četly si úryvky z 5 různých knih a pak vytvořily leporelo i figurky dědečka a tří holčiček na špejlích, které se „mohly procházet“ po Praze v leporelu. Leporelo obsahuje fotografie některých historicky známých míst, kam děti nejprve nalepily jejich názvy a pak doplnily k českým názvům pamětihodností i jejich názvy ve svém mateřském jazyce a také kvízové otázky na zadní straně. Mentorem z řad českých spolužáků byl Tomáš, který kamarádům pomáhal s vyřešením úkolů. Důležitá byla i pomoc rodičů.


ZŠ Floriána Bayera Kopřivnice Práce dětí

Do soutěže se 5. třída přihlásila jako jeden soutěžní tým. Věkové rozpětí třídy je široké – od 7 do 15 let, jde o 10 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vybrali si jako téma ztvárnění pohádky O perníkové chaloupce – pohádku, kterou znají české i slovenské děti. Dalším spojovacím symbolem byl perník, který se peče na slovenské i české straně hranic. Společně vyrobili leporelo, na jehož výrobu použili přírodní materiál – papír a využili pouze dětskou kresbu a ručně psané texty. Záměrně byl zvolen jednoduchý text a známé téma, aby mohla být slovenština dětem přiblížena zábavnou formou.


Galileo School, Frýdek-Místek Práce dětí

Projektové vyučování na téma „Symboly a tradice“ probíhalo ve velmi příjemné atmosféře, děti se hodně naučily i nasmály. Všechny děti jsou v této třídě dvojjazyčné (angličtina + čeština). V úvodní části děti ze třídy, které mluví doma ještě dalším jazykem, seznámily četbou z knih své spolužáky s kulturou, jazykem, symboly a tradicemi svých zemí. Následovala výtvarná práce – práce s dřevem, koláž, výroba 3D modelů, tvorba nástěnky a výstava v prostorách školy. Výsledná práce se jim povedla a měly z ní velkou radost. Na závěr projekt ukončily myšlenkou: „Chraňme naši zemi, ale zároveň respektujme symboly a tradice všech zemí! Neboť všichni chceme mír pro všechny ostatní národy.“ Slovo MÍR na závěr přeložily do všech použitých jazyků v uvedených zemích.


FZŠ Trávníčkova, Praha 13 Práce dětí

Projektu se žáci věnovali zhruba od poloviny září a velmi je obohatil. Dozvěděli se mnoho informací o České republice, o zemích, ze kterých pochází spolužáci či jejich rodiče, hledali si informace i o jiných zemích, kam by se rádi vydali. Informace si zpracovali za pomoci rodičů doma a vzájemně si je prezentovali. Četli si různé materiály v mateřských jazycích některých dětí. Kromě vzdělávací části si užili i kreativní část, kdy navrhovali vlastní dopravní prostředky pro cestu do zvolené země. Vymýšleli, co vše budou cestou potřebovat, a bylo to velmi zábavné. Museli však dobře vědět, kam přesně se vydají, proto bylo důležité se seznámit i s mapou Evropy. U projektu se vzájemně více poznali, naslouchali si, ptali se a bádali, hledali informace, hovořili s rodiči a příbuznými. Tento projekt žáky opravdu velmi obohatil nejen o znalosti, ale také o dovednosti spolupráce, naslouchání a vzájemné pomoci i respektu.


ZŠ Havířov-Šumbark Práce dětí

Výtvarné práce do soutěže jsou pexeso. Téma Symboly v Česku jsme s žáky VI., VIII. a IX. třídy zpracovali v hodinách Občanské výchovy a Ruského jazyka.


ZŠ Jungmannova, Jihlava Práce dětí

Již druhým rokem se žáci naší školy účastní soutěže organizované redakcí časopisu Kamarádi. Ve své práci často používáme materiály, publikované na stránkách časopisu, online hry, pracovní listy atd. Zejména proto, že od loňského roku mají v nabídce ještě více materiálů pro ukrajinské děti. Ukrajinští žáci se zapojili do tříd, poznávají jazyk a tradice českého národů. A rádi se ukážou, co už umí – malovali Prahu a české pohádky. Děti se velmi snažily, hlavně, společné tvoření přinášelo ohromnou radost.

Naše škola je malá, děti se učí diferencovaně. Máme inovativní třídy, běžné třídy a třídy speciální. Každá třída se zapojila na základě svých možností.

Tak učitelé popisují přípravu na soutěž.

Vlajka: Četli jsme si stejnou pohádku střídavě česky a ukrajinsky a poté vytvářeli stylizovanou ukrajinskou vlajku technikou otisků rukou a nohou. Ve spodní vrstvě jsou otisky rukou a nohou skutečných dětí v barvách Ukrajiny – symbol lidskosti. Nad nimi jsou otisky dospěláků, kteří se snaží je chránit. Obrazem se prolínají otisky chodidel, které vytvářejí stezky – osudy. V nejvyšší vrstvě jsou dětmi psané názvy měst, odkud pocházejí autoři díla. Součástí miniprojektu byly také debaty a vyhledávání našich měst pomocí mapy.cz, google earth a street view.

6. třída: Žáci 6. třídy se aktivně zapojili do tvorby malby ke dni evropských jazyků. Nejdříve si udělali nákres a někteří si vybrali nákres na počítači. Poté se pustili do malování. Žákům se všechna díla povedla. Žáci si poté vybrali nejlepší obrázky do soutěže.

Naše šestá třída si vybrala pro výtvarné tvoření státní znak České republiky. Zaměřili jsme se na lva, kterého máme ve znaku. Věděli jsme, že v dávných dobách jsme měli ve znaku orlici a později nám Bruncvík opatřil do znaku lva.

Jak to bylo s Bruncvíkem a se lvem, příběh, o kterém vyprávějí české báje, jsme si přečetli. Poté si každý žák výtvarně zpracovával část příběhu formou komiksu. Máme ve třídě žáky z Ukrajiny, žáky patřící k romské menšině a české žáky. Příběh jsme četli česky a žáci mající odlišný mateřský jazyk použili v komiksu tento jazyk. Česky mluvící žáci pracovali s angličtinou.

5. a 4. třída: V hodinách angličtiny jsme s dětmi četli pohádku o Cinderella , předtím si každý nakreslil obrázek, pak jsme všichni společně vybrali ten nejlepší, který pošleme do soutěže.


ZŠ Hradištko, Praha-západ Práce dětí

Jsem vedoucí kroužku pro děti s OMJ. Věnovali jsme se hlavnímu tématu Symboly a tradice národu. Posíláme do soutěže dva lapbooky („kniha“, složená z mnoha interaktivních prvků (skládaček), které spojuje společné téma) – o symbolech naše Ukrajiny, a další na téma České a ukrajinské Vánoce. Tvořit a psát v češtině nám pomáhali i české děti. Děkujeme moc za podporu ukrajinských dětí a možnost ukázat svoji kreativitu a zájmy.


MŠ Nad Parkem, Praha Zbraslav Práce dětí

V naší třídě máme děti – cizince, jejich druhým jazykem je čeština. K vašemu tématu „Symboly a tradice národů“ jsme si vybrali korunovační klenoty a nejvýznamnější osobnost českých dějin Karla IV. – a to nejen pro jeho historický význam, ale i proto, že měl úzký vztah k místu, kde bydlí většina našich dětí – ke Zbraslavi. Tuto osobnost jsme dětem představili přečtením a prohlížením ilustrované knížky „Pohádka o králi Karlovi“. Děti společně vyrobily korunovační klenoty.


ZŠ a MŠ Chrášťany Práce dětí

Moje 8letá dcera mluví italsky a česky, navštěvuje 3 třídu Rodinné školy v Chrašťanech u Prahy. Velice nás vaše soutěž zaujala a moji dceru velmi motivovala, aby přečetla pohádku Hanse Christiana Andersana v italském jazyce (je to její druhý jazyk). Chtěli jsme za tuto možnost poděkovat za to, že děti motivujete a inspirujete a prakticky odkláníte od tabletu a počítačů. V této době je kniha opravdu nad zlato.


ZŠ A. Jiráska 140, Lanškroun Práce dětí

HOĎ KOSTKOU a číslo, které ti padne najdi v naší knize. Dozvíš se něco o romských zvycích a tradicích. Naše kniha s hrací kostkou má hravou formou přiblížit žákům romské zvyky a tradice, protože hrou posilujeme zvídavost, zájem a radost z objevování a schopnost učit se. Tuto hru vytvořili žáci 8. a 9. ročníku se speciálními vzdělávacími potřebami pod vedením p. uč. Mgr. Ivany Pliskové a p. asistentky Zdeňky Zárubové ze základní školy v Lanškrouně.


21. ZŠ Plzeň Práce dětí

Tématem jsme se zabývali ve výtvarné výchově, kde máme jednu hodinu ze dvou hodin bilingvní (v angličtině), v prvouce, hudební výchově a také při čtení s pomocí Vašich pohádek a bajek v rodných jazycích našich spolužáků. Ve třídě jsou nejen Češi, ale také dva Ukrajinci (chlapec a dívka) a jedna Vietnamka. Obě dívky cizinky tu žijí od raného dětství, chlapec z Ukrajiny se přistěhoval díky válce na Ukrajině. Učí se rychle, češtinu slovem i písmem zvládá obdivuhodně dobře. Vietnamců je na naší škole poměrně velké množství. Funguje zde společnost Slovíčko, která pořádá doučování, spolupracuje s rodiči a se školou. Každoročně jsou na škole pořádány Vietnamské dny, kdy vietnamské děti seznamují ostatní žáky se svými tradicemi, zvyky apod.

Vytvořili jsme jedno společné dílo z podzimních listů lípy. Lípa je, jak dobře víme, symbol ČR. Poté jsme se věnovali dalším symbolům našich zemí. Otisknuté listy jsou typické stromy Vietnamu a Ukrajiny. Pak jsme různé symboly jednotlivých států kreslili a malovali volnou technikou. V následujících hodinách jsme ještě formou papírové koláže z našich dílek a ještě dalších ofocených materiálů i omalovánek z daných zemí listy polepili a vodovkami dokolorovali. Nakonec jsme vše symbolicky spojili. Vždyť držíme za jeden provaz, rozumíme si!

Naši ukrajinští spolužáci ještě s třídní paní učitelkou a s paní asistentkou vytvořili formou koláže obrázek o Praze. I ten jsme se rozhodli Vám zaslat.


28. ZŠ Plzeň Práce dětí

Četli jsme si s dětmi zvířecí pohádky různých národů a rostliny národů (UA, SK, CZ, AJ, ve třídě mám 6 UA žáků, 1 SK, AJ se učíme ve 3. tř.), vycházela jsem z textů v časopisu Kamarádi a hledali jsme ve známých pohádkách. Dále jsme si vyhledávali informace o hlavních městech států, jejich vlajky, pouštěli jsme si při HV státní hymny a vyhledávali jsme známé stavby a budovy. Děti vytvořily namíchané skupiny a vytvořily koláže z nabytých informací z textů a prezentace k danému státu/národu, kterou potom představily přede všemi dětmi. Práce je velmi bavila.


ZŠ Dřevohostice Práce dětí

Do soutěže Vícejazyčnost je bohatství posílám kolektivní soutěžní práci Symboly Hedvábné stezky. Práci jsme začali už loni, kdy jsem končila s jednou skupinou, a dokončili letos. Námětem byla symbolika národů, které si na Hedvábné stezce předávaly nejen zboží, ale také vědecké poznatky, filozofické názory a ideje. Protože chtěly obchodovat a přátelit se, museli se vzájemně domluvit a sžít v míru.


Spolek Iglice Práce dětí

Hlavním tématem soutěže jsou národní symboly. K tomuto tématu bychom se rádi připojili docela moderní formou v podobě současného románu pro mládež. Děti navštěvují 1. třídu Spolku Iglice v Praze. Oficiálně ještě neumí číst a psát ani v jednom jazyku, ale velmi touží po učení. Naše malá skupinka letos zahájila školní rok prvním dílem románové série Rumini maďarské spisovatelky Judit Berg (5+). Ruminiho strhující svět milují i naše děti v Praze, které ve třídě posloucháme formou audiohry a hrajeme jednotlivé scénky, zatímco doma ho čtou jako román s podporou rodičů. Naše kresby zobrazují jednotlivé scény z románu.


MŠ Mladecko Práce dětí

4. třída - první část soutěžních prací - v rámci anglického jazyka žáci vyhledávali země, kde se tímto jazykem dá domluvit a kterou by chtěli navštívit. Pracovali pomocí slovníku, překladačů a internetu.

5. třída - druhá část soutěžních prací (Slovensko) - společná četba knihy Zbojník Jurošík a zároveň zhlédli i 2 díly animovaného seriálu. Porovnávali sluchovou a písemnou stránku jazyka. Zbojník Jurošík - na základě čeho asi pohádkový příběh vznikl. Seznámení s postavou Juraje Jánošíka, kde a jak žil, čím se lidé na horách živili, z čeho si stavěli domy, vyhledávání informací i na internetu. Díky školní jídelně okusili i tradiční slovenské jídlo halušky s brynzou.